Kleurverschil

inkoop & ketenmanagement

Uit de praktijk blijkt dat organisaties op hoofdlijnen prima weten wat er verbeterd

moet worden in hun toegevoegde waarde keten en op inkoopgebied.

De grote vraag is: Hoe brengen ze het gewenste kleurverschil aan?