Disclaimer Kleurverschil

De gegevens op deze website worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie omtrent de diensten van Kleurverschil. Hoewel Kleurverschil met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en volledigheid bij het samenstellen en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Kleurverschil niet garanderen of de belofte doen, dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Kleurverschil aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Kleurverschil sprake is van opzet of grove nalatigheid.

De gegevens op deze website kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze website, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Kleurverschil is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Kleurverschil is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. Kleurverschil is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie van de sites van derden die gelinkt zijn met de website van Kleurverschil. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Kleurverschil. Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze website met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiŰren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van Kleurverschil te gebruiken voor doeleinden waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het door Kleurverschil is geautoriseerd.