Advies

Een doordacht advies is de eerste stap in veranderprocessen van organisaties.

Kleurverschil inventariseert de bestaande supply chain of inkoop situatie bij uw bedrijf door een combinatie van het in kaart brengen van de organisatieonderdelen, processen en structuren en het houden van interviews met medewerkers.

Kortom, wie doet wat, wanneer, hoe en met welk doel.

Hiermee borduurt Kleurverschil voort op de reeds aanwezige "goede" aspecten van de organisatie.

Het advies wordt verwoord in een compact verbetervoorstel, waarin de uit te voeren werkzaamheden, risicoís, bemensing en planning zijn weergegeven.

Implementatie

Kleurverschil zet het gegeven advies gericht om in operationele verbeteringen.

Samen met de interne medewerkers beschrijft Kleurverschil (hernieuwde) inkoopstructuren, inkoopbeleid, processen, inkoopstrategieŽn en inkoopactieplannen.

Tevens worden het besparingspotentieel en diverse prestatie-indicatoren bepaald.

Het vervolg is de inrichting van de organisatie, systemen en het uitvoeren van de gemaakte actieplannen.

Door het betrekken van de medewerkers vindt kennisoverdracht plaats over het vakgebied, de marktontwikkelingen en marktmogelijkheden.

Dit zorgt voor een efficiŽnte en geaccepteerde implementatie en borging van de verandering.

Coaching

Om nog meer kleur te geven aan inkopers heeft Kleurverschil de Inkoperscoach ontwikkeld. Een Inkoperscoach richt zich op de ontwikkeling van specifieke individuele competenties en inkoopvaardigheden, die niet zomaar uit een boekje te leren zijn. De Inkoperscoach coacht medewerkers en managers op individuele basis gericht op het verbeteren van werkprestatie, met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

In persoonlijke klankbordsessies krijgt de kandidaat alle aandacht die hij/zij nodig heeft om de gestelde doelen te bereiken. Zo wordt geleerd creatief en commercieel te handelen, grenzen op te zoeken om theorie om te zetten in praktijk, of om inkoop beter te profileren binnen de eigen organisatie en aan te sluiten bij de wensen van de interne klant.

De Inkoperscoach houdt niet alleen rekening met de wensen van de kandidaat, maar neemt ook de ideeŽn van de manager mee in het traject. Zo sluiten persoonlijke ontwikkeling aan bij de ambities van de organisatie.

Bij het tijdelijk ontbreken van de juiste management kennis levert Kleurverschil tevens interim management voor de dagelijkse operatie.